HOME
Beaver
Black w/white
Black & tan TRI
Blue & tan
Blue sable
Blue merle & tan
Blue merle
Chocolate
Chocolate & tan
Chocolate sable
Cream
Blue parti
Chocolate parti
Cream sable
Cream parti
Orange
Orange merle
Orange sable
Red
Red sable
Red parti
Sable
Wolf sable
Brindle
White
Chocolate merle parti
Blue merle parti
Chocolate merle
Beaver parti
Black
Lavender
Red merle/blue eyes
Black & tan
Blue & tan TRI
Lavender & tan merle
Red merle parti

POMERANIAN COLORS
Black parti
Blue
Platinum merle
Blue sable parti
Blue merle / blue eyes
Cream sable parti
chocolate & tan TRI

Coming soon
Chocolate brindle
Lavender parti merle
Lavender & tan
Lavender parti
Orange sable parti
Orange merle parti
Phantom merle blue eyes

Coming soon

Coming soon

Coming soon
Chocolate sable parti